Hoppa till innehåll

Valmöte 2023

  • av
Föreningen Lärarstudenterna välkomnar härmed medlemmar till Valmöte 2023!

Nu är det dags för Föreningen Lärarstudenternas Valmöte, där en ny styrelse ska utses tillsammans med en ny valberedning samt nya revisorer för nästkommande verksamhetsår. Därtill kommer vi gå igenom förslag på nästkommande års rambudget, verksamhetsplan och medlemsavgift samt eventuella motioner.

Valmötet äger rum söndagen den 26:e november kl. 15:00 på Café Bojan.

Möteshandlingarna för mötet laddas upp i detta event en vecka före valmötet, det vill säga den 18:e november.
Nomineringen till posterna är stängd och på följande länk kan du se de nominerade:
https://nominera.se/lararstudenterna

Nedan finns en mall på hur man skriver motioner. Motioner från medlemmar ska tillhandahållas styrelsen på följande email: presidiet@foreningenlararstudenterna.se
senast den 11:e november för att motionen ska behandlas på valmötet.
https://docs.google.com/…/1WoFGY12kuW1fmc…/edit

Då föreningen antog en ny stadga på Dechargemötet 2021 vill vi uppmärksamma alla medlemmar om att:
– Den som önskar att föreslå en stadgeändring behöver enligt § 6.5.1. i stadgan lämna in sitt förslag senast samma dag som detta valmöte för att frågan ska kunna tas upp på dechagemötet 2024.
– För att en medlem ska kunna erhålla rösträtt så krävs det att medlemskap ska vara registrerat innan möteshandlingarna till föreningsmöte skickats ut, det vill säga innan den 18:e november.