Hoppa till innehåll

Extrainkallat föreningsmöte 29/06-2023

  • av

Föreningen Lärarstudenterna välkomnar härmed alla medlemmar till ett extrainsatt föreningsmöte den 29/6-2023

Syftet med mötet är att fatta beslut om det förslag som föreningsstyrelsen har arbetat fram om att ingå i det nuvarande samarbetet som finns mellan Stockholms universitets studentkår, Samhällsvetenskapliga Föreningen, Naturvetenskapliga Föreningen och Humanistiska Föreningen. Vid ett bifall innebär detta att Föreningen Lärarstudenterna från och med HT23 kommer att finnas med på det som kallas campuskortet/studentkortet/stuk, en sådan förändring innebär att campuskortet kommer ersätta mecenatkortet för föreningsmedlemmar, samt att medlemsavgiften kommer att höjas.

Detta extrainsatta föreningsmöte kommer ske via Zoom torsdagen den 29:e juni kl. 15:00. Länken till Zoom mötet kommer att läggas upp i detta event innan det extrainsatta föreningsmötet börjar. 

Dagordning med samtliga handlingar, inklusive propositionen och samarbetsavtalet, kommer att publiceras i eventet senast den 22:a juni. 

 

Då detta är ett extrainsatt föreningsmöte går det ej att skicka in motioner till just detta föreningsmöte, vilket är stadgat i §6.2.