Hoppa till innehåll

TRADITION & REPRESENTATION

En stor del i föreningens uppdrag är att se till att lärarstudenter som grupp finns representerade vid olika akademiska och studentikosa högtider. Det gör vi genom att styrelsens medlemmar deltar med föreningens fana och marskalkar samt att styrelsen representerar föreningen vid andra föreningars sittningar och baler. 

Akademiska högtider

Akademiska högtider är ett samlingsnamn på examensceremonier på olika nivåer. På Stockholms universitet hålls det ett flertal examenceremonier varje år, bland annat Magisterpromoveringar (vår och höst) och Doktorspromovering. Där ser vi till att lärar- och pedagogikstudenter finns representerade med fana och marskalkar.

Studentikosa högtider

Studentikosa högtider i Stockholm som berör oss är exempelvis Valborgsfirandet på Skansen, Luciabalen och Nobelfesten. Här deltar vi i fanborgen och/eller med marskalkar.

 

Marskalkar är studentfunktionärer som hjälper till med att få ceremonierna att flyta på ordentligt, välkomnar alla promovendi (de som ska ta examen) och deras gäster och ser till att alla hamnar på rätt plats vid rätt tillfälle.

Fanan representerar föreningen och därmed alla dess medlemmar och studenter som faller inom föreningens akademiska område.

De flesta av våra medlemmar får sin examen i samband med Magisterpromoveringen, men det finns även en examensceremoni för Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens studenter som inte promoveras på Magisterpromoveringen, där vi inte deltar. Dessutom deltar vi i Doktorspromoveringen och representerar då alla som doktorerar inom det utbildningsvetenskapliga området.

Sittningar & baler

Många studentföreningar ordnar sittningar och baler för att det är roligt. En sittning är en trerättersmiddag som förgylls med sång, spex och mer eller mindre seriösa tal. En måste-upplevelse för alla studenter!

Baler brukar innefatta en sittning och innebär en möjlighet att klä sig i frack och balklänning, äta fin middag och dansa hela natten lång!

Vi uppmuntrar alla våra medlemmar att bära föreningens pin vid alla sittningar och föreningens frackband vid baler.

Akademiska ordnar

På vissa inbjudningar står förkortningen m.a.o. som står för med akademiska ordnar, vilket innebär akademiska ordnar och band från ditt hemuniversitet (Alma Mater). Exempel på akademiska ordnar är frackband, bröstmedaljer, halsmedaljer och diverse pin.

Nedan följer bilder och beskrivningar av Föreningen Lärarstudenternas akademiska ordnar.

Köp pins & frackband

Medlemmar kan köpa pins och frackband på tisdagar när Klubbmästeriet håller i Tisdagspub. Ett frackband kostar 50 kr för 5 dm band.

Man måste sy/vika sin rosett själv om man ska bära den till klänning. Banden fästs bäst med säkerhetsnål på kostymbärare. För klänning- och medaljbärare rekommenderar vi att fästa med magneter för att inte förstöra kläderna.

Medaljer är vanligtvis ett tecken för att bäraren sitter i eller har suttit i en föreningsstyrelse, alternativt innehaft ett annat ärofyllt uppdrag. Vanliga medlemmar i föreningen bär enbart frackband. Det går att kombinera frackband från flera föreningar och kårer, dock max tre samtidigt. Till kostym bärs frackbandet på skjortbröstet under frackvästen med lutning från höger axel mot vänster midja.

Till klänning bärs frackband i form av en rosett. Rosetten fästs på vänster sida, nära hjärtat, men bör fästas på ett sådant sätt att den inte nuddar bar hud.

Föreningen Lärarstudenternas
akademiska ordnar

Föreningen Lärarstudenternas frackband såsom de bärs av vanliga medlemmar, utan pins. Bärs av medlemmar till klädkod Högtidsdräkt m.a.o. Ett frackband kostar 50kr och en pin kostar 25kr.
Föreningens pin. Bärs av föreningens medlemmar till alla klädkoder och centrerat i frackbandet när frackband påbjuds. En pin kostar 25kr.
Föreningen Lärarstudenternas frackband såsom de bärs av Klubbmästeriets medlemmar, med Klubbmästeriets pin. Bärs av Klubbmästeriets medlemmar till klädkod Högtidsdräkt m.a.o.
Klubbmästeriets pin. Bärs av Klubbmästeriets medlemmar till alla klädkoder och centrerat i frackbandet när frackband påbjuds.
Föreningsstyrelsens medalj. En medalj per tjänsteår som man suttit i föreningsstyrelsen. Om någon har flera betyder det att de suttit i så många år. Bärs av föreningsstyrelsen till alla klädkoder.
Föreningsstyrelsens pin. Bärs av sittande och tidigare styrelsemedlemmar till alla klädkoder.
Klubbmästeriets styrelsemedalj. En medalj per tjänsteår som man suttit i KMS, så om någon har flera betyder det att de suttit i så många år. Bärs av KMS till alla klädkoder.
Ceremonimästarens medalj. Varje Ceremonimästare har en medalj. Bärs av Ceremonimästaren till alla klädkoder.
Föreningsstyrelsens presidiemedalj. En medalj som bärs av sittande eller tidigare presidialer, dvs ordförande, vice ordförande och sekreterare, till alla klädkoder.
Presidieband. Bars endast av sittande presidie, dvs det år en person är ordförande, vice ordförande eller sekreterare. Bärs från höger axel till vänster höft till klädkod Högtidsdräkt med akademiska ordnar.
Seniorkollegiets medalj. Bärs av Seniorer till alla klädkoder.
Äppelordens medalj. Bärs av Äppelordens medlemmar till klädkod Högtidsdräkt med akademiska ordnar.
Generalsmedalj för Lärarinsparquen. Bärs av övergeneraler och generaler till alla klädkoder.