Hoppa till innehåll

SENIORSKOLLEGIET

Om oss

Seniorskollegiet består av medlemmar som tidigare innehaft en ansvarspost inom Föreningen Lärarstudenterna vid Stockholms Universitet.

Seniorskollegiets syfte är att att bidra med kunskaper om föreningens historia, agera bollplank för styrelsen och bidra med kunskap kring föreningsdrift och traditioner. 

Till Senior kan väljas före detta styrelsemedlem eller tidigare aktiv sektions- eller utskottsmedlem som visat synnerligt intresse för föreningens verksamhet och som vid tidpunkt för inval ej är föremål för disciplinära åtgärder från föreningens sida.

Antagna

Emma Aho,  Jessica Liander,  Tobias Ahlström, Emelie Karlsson,  Fanny Färjsjö,  Frida Östholm,  Elias Flodin,  Elena Läppeviita, Amanda Robertsson,  Ida Olsson,  Gustav Kjellström, Cornelia Sandberg, Emma Ottebäck, Disa Ahlbom-berg, Sofie Johansson Vondracek, Kajsa Johansson Vondracek, Henna Viinikka, Mikaela Hammar, Josephine Berkelund

Seniorskollegiet