Jobba extra som lärare under studietiden

Pluggar du till att bli lärare och letar efter ett extrajobb? Genom att jobba med att ge läxhjälp får du ett flexibelt jobb som ger en extra inkomst under studietiden. Dessutom kan du ta vara på det du lär dig och få relevant jobberfarenhet redan innan du har tagit ut din lärarexamen. 

Läxhjälp och Superprof 

Superprof är en utbildningsplattform som kopplar samman privatlärare och elever. Det är kostnadsfritt att skapa en lärarprofil. Hos Superprof kan du ge läxhjälp och privatundervisning i en rad olika ämnen. 
Om du studerar till att bli lärare i matematik eller några naturvetenskapliga ämnen kan du ge undervisning i de ämnena. Kommer du i stället att bli musiklärare har du även möjlighet att ge individuella lektioner i dina valda musikinstrument. Du kan styra helt själv över vilka ämnen du vill ge läxhjälp i, och till vilka åldrar, nivåer och årskurser. Dessutom så har du själv möjlighet att sätta timpris, och huruvida du vill ge privatlektioner online, på plats eller både och. 
Elever som sedan vill ha läxhjälp kommer sedan att skicka en förfrågan till dig. Det är sedan tillsammans med eleven som du kommer att planera lektioner. Ni pratar över om tid, plats som läxhjälpen kommer att ske, samt ämne, nivå och förväntningar. 
Detta kommer också att ge dig mer frihet att planera och anpassa hur och när du ska jobba, vilket kommer göra det lättare att kombinera med tentaperioder. Du kommer då ha möjlighet att ge fler lektioner i lugnare perioder, och minska antalet lektioner när studierna blir mer intensiva. 

Att kombinera studier med jobb 

Det är många studenter som behöver en extra inkomst under studietiden, men det kan vara svårt att kombinera både studier och jobb utan att öka några stressnivåer. Det handlar om att planera och att hitta rätt balans mellan pluggtid och jobb. 
Detta blir lättare när du själv har möjligheten att planlägga och planera vilka timmar du ska jobba. Om du är en person som har lättare att fokusera på morgonen kommer det passa bättre att schemalägga privatlektionerna du ger på eftermiddagen. Föredrar du i stället att plugga på kvällen kan du planera dina lektioner tidigare på förmiddagen, vilken lämna kvällen och eftermiddagen fri till dina studier. 
Om du tar studielån eller får studiebidrag så är det bra att hålla koll på fribeloppet. Det är en gräns som CSN sätter som bestämmer hur mycket du kan tjäna i lön innan beloppet på studielån och bidrag kommer att minska. Kom ihåg att fribeloppet varierar beroende på din studietakt och din studielängd. 

Att jobba med läxhjälp 

Att ha ett extrajobb inom utbildning redan under studietiden är något som kan hjälpa till att få dig att känna dig mer bekväm i din lärarroll. Du kommer också ha möjligheten att möta en rad olika typer av elever. Det finns många olika anledningar till att elever behöver läxhjälp, de kommer också att behöva hjälp med en rad olika saker. 
Vissa har läxhjälp som en rutin för att gå igenom vad de har lärt sig under veckan, och vissa föräldrar bokar läxhjälp till sina barn för att de vill komplettera deras utbildning och se till att de får ut så mycket som möjligt av vad de har lärt sig under veckans gång. Andra kommer att vilja ha läxhjälp mer tillfälligt. Det kan handla om att de behöver hjälp med att strukturera sina läxor och få bättre studietekniker, eller att de har ett prov de vill prestera extra bra på. 
Det finns också elever med specialbehov, såsom elever med dyslexi, ADHD eller andra inlärningssvårigheter som gör att de behöver extra stöd. Som privatlärare handlar det om att individanpassa undervisningen och hitta en lösning som passar din elev allra bäst. 
De flesta elever är i grundskolan eller gymnasiet. Men det finns också de som söker läxhjälp för universitetet. Här kan det handla om att få hjälp att strukturera sina studier, förbättra studietekniken, och att få extra stöd i att ta till sig kursinnehållet. Detta är en typ av privatundervisning du som har studerat under en längre period kan erbjuda till nyare studenter.