Hoppa till innehåll

Välkommen till
Föreningen Lärarstudenterna

Föreningen Lärarstudenterna, även känt som LäS, är föreningen för dig som läser en lärarutbildning, pedagogik eller didaktik på Stockholms Universitet. Vi är den enda föreningen på SU som ordnar aktiviteter specifikt för dig som är lärarstudent eller läser annat utbildningsvetenskapligt ämne.

De 3 äpplena i föreningens logga symboliserar de tre fakulteterna som sedan flytten från Lärarhögskolan 2008 och fram till 2021 tillsammans hade huvudansvaret för lärarutbildningarna på SU: Samhällsvetenskapliga fakulteten, Humanistiska fakulteten och Naturvetenskapliga fakulteten. Sedan den 1 januari 2022 har huvudansvaret för lärarutbildningarna flyttats till enbart det humanvetenskapliga området och huvudansvaret för lärarutbildningarna ligger numera enbart på de Samhällsvetenskapliga och Humanistiska fakulteterna, men det tredje äpplet lever kvar i föreningens minne.

Medlemskapet tecknas via Stockholms Universitets Studentkår (SUS) för endast 125 kronor per termin och öppnar upp för möjligheter att delta i sådant vi arrangerar så som sittningar, pubar och olika typer av event.  Så tveka inte på att bli medlem!

Utskott

Du kan läsa mer om oss i vår broschyr som du hittar här:

Följ oss på sociala medier

Samarbeten och Sponsorer