Senniorskollegiet

Seniorskollegiet består av medlemmar som tidigare innehaft en ansvarspost inom Föreningen Lärarstudenterna vid Stockholms Universitet.

Seniorskollegiets syfte är att att bidra med kunskaper om föreningens historia, agera bollplank för styrelsen och bidra med kunskap kring föreningsdrift och traditioner. 

Seniorskollegiet ordnar även en seniorslunch/middag för seniorerna 
och Äppelorden samt en Alumnträff varje år.

Till Senior kan väljas före detta styrelsemedlem eller tidigare aktiv sektions- eller utskottsmedlem som visat synnerligt intresse för föreningens verksamhet, såvida sökanden inte blivit entledigad eller varit föremål för disciplinära åtgärder från föreningens sida.

Antagna i seniorskollegiet

Ema Aho,  Jessica Liander,  Tobias Ahlström, Emelie Karlsson,  Fanny Färjsjö,  Frida Östholm,  Elias Flodin,  Elena Läppeviita,
Amanda Robertsson,  Ida Olsson,  Gustav Kjellström