Medlemskap

Det finns flera olika medlemskapsformer i Föreningen Lärarstudenterna.

Basmedlem

Som basmedlem får du tillgång till alla* öppna aktiviteter som anordnas av Föreningen Lärarstudenterna och dess utskott. Du kan även engagera dig aktivt genom att vara med och anordna aktiviteter som funktionär.

Basmedlemskap är gratis under vårterminen 2019 och från och med höstterminen 2019 är kostnaden 50 kr/termin.

Fullvärdig medlem

Som fullvärdiga medlemmar räknas de som är medlemmar i Klubbmästeriet: LäS KM.

Fullvärdiga medlemmar får:

  • Rösträtt på alla Föreningen Lärarstudenternas föreningsmöten, Valmöte, Dechargemöte, Majmöte och extrainsatta årsmöten.
  • Möjlighet att söka till och sitta i föreningens styrelse.
  • En fin lila overall, specialdesignade profiltröjor med mera.
  • Delta i föreningens interna aktiviteter.
  • Inbjudningar till stängda evenemang vid andra lärosäten i Stockholm,
  • Gratis medlemsavgift och medlemskap livet ut.

Som medlem i Klubbmästeriet är du en del av föreningens kärnverksamhet och behöver även bidra till verksamheten för att den ska gå runt. Det gör du genom att  under 4 terminer jobba på de aktiviteter som anordnas av föreningen, främst Tisdagspub på Café Bojan. Läs mer på på laskm.se

*För gratis inträde på vår Tisdagspub krävs under VT19 ett medlemskap i Stockholms Universitets Studentkår som är kopplat till Samhällsvetenskapliga Föreningen, Humanistiska Föreningen eller Naturvetenskapliga föreningen.

 

Bli medlem

* indicates required
/ ( mm / dd )