Lärarstudenternas Klubbmästeri

Lärarstudenternas Klubbmästeri, även känt som LäS KM, utgör kärnan i Föreningen Lärarstudenterna vid Stockholms Universitet.

Det är från Klubbmästeriet som styrelsen väljs och det är i nulägen även härifrån som de flesta volontärerna till alla aktiviteter kommer. Klubbmästeriets huvuduppdrag är dock att ordna med pub och festligheter för alla lärarstudenter och våra vänner från andra utbildningar!

Varje tisdag håller vi Tisdagspub på Café Bojan mellan kl. 17:00-23:00. I tillägg till detta håller vi i andra roliga aktiviteter så som sittningar och en del av Valborgspubrundan. Vi deltar även vid Samhällsvetenskapliga Föreningens 12-timmarsfest.