Diskussionsgrupper

Föreningen erbjuder diskussionsgrupper för de olika utbildningarna på Facebook. 

Där kan du exempelvis diskutera seminarier, dela övningstentor, sälja kurslitteratur eller fråga vart kommande föreläsning är.

I nuläget finns grupper främst för olika lärarutbildningar, men inom kort kommer grupper även för kandidat- magister- och masterprogrammen inom det utbildningsvetenskapliga området.