Föreningsval 2020

Vi söker nu dig som vill vara med och driva föreningens verksamhet under verksamhetsåret 2020! Tycker du om att fixa workshops? Eller är det roligare att fixa fest? Du kanske gillar ekonomi eller så tyckte du att Lärarinsparquen var det roligaste på länge? Sök till styrelsen eller valberedningen! 

Läs mer om de lediga posterna nedan och skicka in din ansökan senast den 4 november 2019! 

Skicka din ansökan med CV och personligt brev där du berättar varför just du vill sitta i styrelsen eller på annan förtroendepost till valberedning@foreningenlararstudenterna.se

Föreningens ordförande ingår i Presidiet tillsammans med Vice ordförande och Andre vice ordförande. Tillsammans ansvarar man för föreningens övergripande drift. Exempel på arbetsuppgifter som ingår i ordförandeskapet är:

 • Kontakter och relationen med universitetet
 • Kontakter och relationen med övriga föreningar inklusive vänföreningar
 • Representera föreningen i samband med andra föreningars sittningar och baler
 • Delta som marskalk eller fanbärare vid akademiska högtider (om så önskas)
 • Samarbetet med Mecenat
 • Ansvar för administration av medlemssystemen
 • Planering inför och medverkan vid Välkomstdagar
 • Arbetsledning inom styrelsen
  • Möten
  • Uppföljning av beslut
  • Uppföljning av styrelsemedlemmarnas arbete och välmående

Föreningens vice ordförande ingår i Presidiet tillsammans med ordförande och Andre vice ordförande. Tillsammans ansvarar man för föreningens övergripande drift. Exempel på arbetsuppgifter som ingår i ordförandeskapet är:

 • Kontakter och relationen med universitetet
 • Kontakter och relationen med övriga föreningar inklusive vänföreningar
 • Representera föreningen i samband med andra föreningars sittningar och baler
 • Delta som marskalk eller fanbärare vid akademiska högtider (om så önskas)
 • Samarbetet med Mecenat
 • Ansvar för administration av medlemssystemen
 • Planering inför och medverkan vid Välkomstdagar
 • Arbetsledning inom styrelsen
  • Möten
  • Uppföljning av beslut
  • Uppföljning av styrelsemedlemmarnas arbete och välmående

Föreningens Andre vice ordförande ingår i Presidiet tillsammans med Ordförande och vice ordförande. Tillsammans ansvarar man för föreningens övergripande drift. Exempel på arbetsuppgifter som ingår i ordförandeskapet är:

 • Kontakter och relationen med universitetet
 • Kontakter och relationen med övriga föreningar inklusive vänföreningar
 • Representera föreningen i samband med andra föreningars sittningar och baler
 • Delta som marskalk eller fanbärare vid akademiska högtider (om så önskas)
 • Samarbetet med Mecenat
 • Ansvar för administration av medlemssystemen
 • Planering inför och medverkan vid Välkomstdagar
 • Arbetsledning inom styrelsen
  • Möten
  • Uppföljning av beslut
  • Uppföljning av styrelsemedlemmarnas arbete och välmående 

Föreningens kassör har övergripande ansvar för föreningens ekonomi tillsammans med presidiet. Exempel på kassörens uppgifter är:

 • Skicka fakturor
 • Betala fakturor
 • Bokföra kvitton
 • Betala ut utlägg för kvitton
 • Årsredovisning
 • Budgetplanering
 • Representera föreningen i samband med andra föreningars sittningar och baler
 • Delta som marskalk eller fanbärare vid akademiska högtider (om så önskas)
 • Delta vid styrelsemöten och i styrelsens löpande arbete

Föreningens PR-ansvarige har övergripande ansvar för content och marknadsföring. 

 • Göra event på Facebook och hålla Facebooksidan levande
 • Content på Instagram
 • Uppdatera hemsidan (WordPress)
 • Göra affischer och annat tryckmaterial
 • Se till att någon tar bilder vid event
 • IT-underhåll (mailadresser, Google Drive)
 • Representera föreningen i samband med andra föreningars sittningar och baler
 • Delta som marskalk eller fanbärare vid akademiska högtider (om så önskas)
 • Delta vid styrelsemöten och i styrelsens löpande arbete

Föreningens Aktivitetsansvarige har övergripande ansvar för diverse aktiviteter som faller under Aktivitetsutskottet.

 • Arrangera aktiviteter riktade till våra medlemmar 2 gånger i månaden. Exempelvis Pluggstuga, föreläsning, workshops, bakning med mera.
 • Arrangera aktiviteter i samband med Världslärardagen den 5 oktober.
 • Ordna gemensamma aktiviteter med vänföreningar (i samråd med presidiet)
 • Representera föreningen i samband med andra föreningars sittningar och baler
 • Delta som marskalk eller fanbärare vid akademiska högtider (om så önskas)
 • Delta vid styrelsemöten och i styrelsens löpande arbete

Övergeneralen har övergripande ansvar för Lärarinsparquen på hösten och Lärarstudenternas välkomstvecka på våren. Exempel på Övergeneralens uppgifter är att:

 • Rekrytera projektgrupp till Lärarinsparquen
 • Planering inför och medverkan under Lärarinsparquen och Lärarstudenternas välkomstvecka
 • Arbetsledning inom projektgruppen för Lärarinsparquen och Lärarstudenternas välkomstvecka
  • Möten
  • Uppföljning av beslut
  • Uppföljning av projektgruppens arbete och välmående
 • Arrangera tackfest för projektgruppen för Lärarinsparquen och Lärarstudenternas välkomstvecka
 • Representera föreningen i samband med andra föreningars sittningar och baler
 • Delta som marskalk eller fanbärare vid akademiska högtider (om så önskas)
 • Delta vid styrelsemöten och i styrelsens löpande arbete

Sittningsmästaren har övergripande ansvar för föreningens öppna sittningar och baler. Det är en perfekt uppgift för dig som gillar att fixa fest! Sittningsmästarens uppgifter är att: 

 • Arrangera Gasquen på höstterminen som avslutning på Lärarinsparquen: anmälningar, ekonomi, dekor, arbetsplanering/personal, mat och övriga förekommande arbetsuppgifter.
 • Arrangera Infosittningen på vårerminen som avslutning på Lärarstudenternas välkomstvecka: anmälningar, ekonomi, dekor, arbetsplanering/personal, mat och övriga förekommande arbetsuppgifter.
 • Arrangera en finsittning/bal varje termin: anmälningar, ekonomi, dekor, arbetsplanering/personal, mat och övriga förekommande arbetsuppgifter.
 • Representera föreningen i samband med andra föreningars sittningar och baler
 • Delta som marskalk eller fanbärare vid akademiska högtider (om så önskas)
 • Delta vid styrelsemöten och i styrelsens löpande arbete

Föreningens Kvartermästare ansvarar för inköp och logistik. Exempel på Kvartermästarens uppgifter är: 

 

 • Beställning av profilprodukter
 • Beställning av Klubbmästeriets overaller och märken
 • Beställning av övrigt material
 • Sponsorer och rabatter 
 • Representera föreningen i samband med andra föreningars sittningar och baler
 • Delta som marskalk eller fanbärare vid akademiska högtider (om så önskas)
 • Delta vid styrelsemöten och i styrelsens löpande arbete

Föreningens Klubbmästare ansvarar för Klubbmästeriets verksamhet tillsammans med Vice Klubbmästare och  Klubbmästeriets ledningsgrupp.. Den som söker denna post måste vara aktiv inom Klubbmästeriet sedan tidigare. Exempel på Klubbmästarens arbetsuppgifter är att :

 • Säkerställa Klubbmästeriets löpande verksamhet 
 • Sammankalla möten med Klubbmästeriets ledningsgrupp.
 • Sammankalla möte för val av KM-interna ansvarsposter
 • Att kandidatperioderna genomförs.
 • Att interna aktiviteter för att ge tillbaka till medlemmarna genomförs.
 • Att åtagandet gentemot SSCOs Klubbmästarråd sköts.
 • Anmälningar till KMR-sittningar
 • Att, tillsammans med Klubbmästeriets ledning och medlemmar, tillse LäS medverkan vid Valborgspubrundan och 12-timmarsfesten. 
 • Representera Föreningen Lärarstudenterna i samband med andra föreningars sittningar och baler
 • Delta som marskalk eller fanbärare vid akademiska högtider (om så önskas)
 • Delta vid styrelsemöten och i styrelsens löpande arbete

Föreningens Vice Klubbmästare är Klubbmästarens personlige suppleant i styrelsen och ansvarar tillsammans med denne och Klubbmästeriets ledningsgrupp för Klubbmästeriets verksamhet. Den som söker denna post måste vara aktiv inom Klubbmästeriet sedan tidigare. Exempel på Vice Klubbmästarens arbetsuppgifter är att :

 • Säkerställa Klubbmästeriets löpande verksamhet 
 • Sammankalla möten med Klubbmästeriets ledningsgrupp.
 • Sammankalla möte för val av KM-interna ansvarsposter
 • Att kandidatperioderna genomförs.
 • Att interna aktiviteter för att ge tillbaka till medlemmarna genomförs.
 • Att åtagandet gentemot SSCOs Klubbmästarråd sköts.
 • Anmälningar till KMR-sittningar
 • Att, tillsammans med Klubbmästeriets ledning och medlemmar, tillse LäS medverkan vid Valborgspubrundan och 12-timmarsfesten. 
 • Representera Föreningen Lärarstudenterna i samband med andra föreningars sittningar och baler
 • Delta som marskalk eller fanbärare vid akademiska högtider (om så önskas)
 • Delta vid styrelsemöten om Klubbmästaren har förhinder

Valberedningen ansvarar för att rekrytera ny styrelse och valberedning till verksamhetsåret 2021. 

I valberedningens uppdrag ingår att 

 • Utlysa styrelseposter och andra ansvarsposter inom föreningen. 
 • Gå igenom ansökningar, hålla intervjuer med de sökande och ta fram förslag på ny styrelse, valberedning och andra ansvarsposter.