Äppelorden

Äppelorden stiftadades i september 2019 i syfte att hedra individer som gjort extraordinära insatser för Föreningen Lärarstudeterna, lärarstudenter i stort eller det utbildningsvetenskapliga området vid Stockholms universitet. 

Samtliga medlemmar i Föreningen Lärarstudenterna har nomineringsrätt till Äppelorden. 

Den nominerade behöver inte vara medlem i Föreningen Lärarstudenterna. 

Varje nominering kräver en utförlig skriftlig motivation som presenteras på det årliga nomineringsmötet. Faller nomineringen får varken nominering eller beslutet därom upptagas i protokoll, därför understyks vikten av att inte yppa för nominerade att nominering skett. 

Nominering ska göras till Äppelordens Stormästare. Endast medlemmar i Äppelorden har rösträtt. Nya ordensmedlemmar väljs med enkel majoritet.

Tillkännagivande av nya ordensmedlemmar sker i samband med Föreningen Lärarstudenternas finsittning/bal på hösten och ordenstecken utdelas.