Välkommen till
Föreningen Lärarstudenterna

Föreningen Lärarstudenterna, även känt som LäS, är en ämnesförening för lärarstudenter på Stockholms Universitet. 

Utskott

Följ oss på sociala medier

Samarbeten och Sponsorer