Välkommen till
Föreningen Lärarstudenterna

Föreningen Lärarstudenterna, även känt som LäS, är föreningen för dig som läser en lärarutbildning, pedagogik eller didaktik på Stockholms Universitet. Vi är den enda föreningen på SU som ordnar aktiviteter specifikt för dig som är lärarstudent eller läser annat utbildningsvetenskapligt ämne.

Medlemskap kostar vanligtvis 50 kr per termin, men i och med covid-19 kommer avgiften ligga på 5 kr för höstterminen 2021. Vi kommer bedriva vår normala verksamhet så långt det går, men på grund av att vi inte kan garantera en campusförlagd verksamhet erbjuder vi ett billigare medlemskap. Så tveka inte att bli medlem!

Utskott

Du kan läsa mer om oss i vår broschyr som du hittar här:

Följ oss på sociala medier

Samarbeten och Sponsorer